top of page

Tannkrone/Tannbro

Tannkroner og tannbroer festes permanent til eksisterende tenner og implantater. Når en tann har gjennomgått gjentatte reparasjoner eller fått omfattende skader, kan det være hensiktsmessig å erstatte den med en sterkere porselenskrone.

Hvis en eller flere tenner mangler i bittet, kan dette erstattes med en bro. De tilstøtende tennene som benyttes som festepunkter for broen bør være stabile. Disse tennene prepareres på en liknende måte som ved fremstilling av en krone.

bottom of page