top of page

Rotfylling

Rotfylling er et inngrep for å bevare en tann som har betent nervevev i stedet for tanntrekking.  Rotfylling er ofte nødvendig når tannen har dype hull og fyllinger med symptomer. Behandling foregår ved at man renser ut nerven og erstatter hulrommet med plastisk materiale. Rotbehandling utføres som regel i to-tre seanser, men i enkelte tilfeller kan behandlingen utføres i en seanse, avhengig av diagnosen.  

Etter at rotfyllingen er utført må tannen bygges opp, enten med plastkompositt fylling eller en porselenskrone. En rotfylt tann er noe svakere og mer utsatt for å knekke. Derfor kan det være mer gunstig å sette en tannkrone.  

bottom of page